Dlaczego firmy powinny inwestować w pojemniki do segregacji odpadów
Prawidłowa gospodarka odpadami to w obecnej dekadzie duże wyzwanie dla polskiego rządu. Przedsiębiorstwa muszą współpracować z rządem oraz samorządami poprzez wdrażanie polityki segregacji i recyklingu odpadów na swoim terenie. Działania te nie tylko korzystnie wpływają na reputację firm, ale także mają uzasadnienie ekonomiczne.
2016-09-20, 08:04

W polskiej konstytucji zawarto zapis, że odpowiedzialnością rządu jest ochrona środowiska
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (Ina Deimireva, DOING BUSINESS IN POLAND:
SUSTAINABILITY, 2012). Pojęcie to odnosi się do takiego rozwoju, który umożliwia przemysłowi
zaspokojenie jego aktualnych potrzeb bez odbierania przyszłym pokoleniom możliwości
zaspokojenia ich potrzeb. W obliczu globalnego ocieplenia i wzmożonego nacisku ze strony
rządów i opinii publicznej, firmy dostrzegają potrzebę zrównoważonego rozwoju. Działalność
przyjazna środowisku jest nie tylko etycznym wyborem samych przedsiębiorstw – ma również
długofalowy wymiar ekonomiczny. Poniżej wymieniono korzyści płynące z recyklingu i powody,
dla których segregacja odpadów jest tak ważna, jak również sposoby na zachęcenie do
sortowania odpadów w miejscu pracy.

Korzyści płynące z segregacji odpadów

Proekologiczna zasada 3R, którą firmy powinny uwzględnić w swojej działalności, głosi: redukuj,
racjonalizuj, recyklinguj. Zawsze, kiedy to możliwe, należy redukować użycie bogactw
naturalnych oraz odpadów produkowanych przez przedsiębiorstwo. Racjonalizacja oznacza
zużycie zasobów do maksimum. Można to osiągnąć prostymi sposobami, takimi jak drukowanie
obustronne na drukarkach firmowych, inwestowanie w trwałe pojemniki plastikowe
wielokrotnego użytku itp. Firmy mogą też pójść krok dalej i sprzedawać złom. Recykling
zasobów i materiałów pomaga przedsiębiorstwom ograniczyć koszty oraz poprawia ich
reputację w oczach opinii publicznej. Większość rządów oferuje ulgi podatkowe dla firm, które
angażują się w recykling (Dina Spector, 10 MORE REASONS COMPANIES SHOULD CARE ABOUT
SUSTAINABILITY, 2012).

Czym jest segregacja odpadów?

Gospodarka odpadami to jedno w największych wyzwań dla Polski w obecnym dziesięcioleciu.
Ilość odpadów produkowanych przewyższa ilość odpadów zebranych. W celu usprawnienia
gospodarki odpadami i spełnienia wymagań wynikających z regulacji UE, polski rząd będzie
potrzebował konsultacji społecznych, współpracy z samorządami lokalnymi, ale przede
wszystkim z sektorem biznesu. (Deloitte, Fortum & 4P Research mix, WASTE MANAGEMENT IN
POLAND - CHALLENGES IN VIEW OF EU REQUIREMENTS AND LEGISLATIVE CHANGES; PUBLIC
OPINION AND PROSPECTS, 2011). Podział śmieci na oddzielne grupy jest znany pod pojęciem
segregacji odpadów. Segregacja przyczynia się do bardziej skutecznej zbiórki i utylizacji tego, co
wyrzucamy.

Potrzeba segregacji odpadów

Większość odpadów produkowanych przez zakłady można recyklingować i ponownie
użytkować. Przedmioty takie jak pojemniki magazynowe, papier i inne, nie muszą lądować na
wysypisku, gdyż można je przetwarzać do ponownego wykorzystania. Segregacja ułatwia
sorterom rozpoznanie, co należy spalić, a co można przeznaczyć do recyklingu. Pomoże to
zwiększyć ilość odpadów podlegających recyklingowi. Segregacja obniża też koszt utylizacji
odpadów.

Jak zachęcić do segregacji w pracy

Firmy powinny zachęcać swoich pracowników do segregacji śmieci. Dobrym sposobem na to są
kolorowe pojemniki do segregacji odpadów. Na przykład, czerwone pojemniki na odpady
mokre, zielone na papier i tworzywa sztuczne, a żółte na szkło i inne materiały.
Przedsiębiorstwa powinny używać kolorów w sposób konsekwentny, aby pracownicy nie mieli
problemu z rozpoznaniem, którego kosza użyć bez względu na to, w której części firmy się
znaleźli. Pojemniki powinny być umieszczone we wszystkich miejscach o dużym natężeniu ruchu
oraz na zewnątrz. Organizacje mogą zakupić pojemniki do segregacji, kontenery oraz inne
elementy wyposażenia biura od AJ Produkty. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej firmy.

 

KONTAKT / AUTOR
szymonkaminski2424
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2023.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.